Økonomien i Norge ser ikke ut til å gå mot en snarlig bedring, snarere tvert i mot, og spørsmålet er nå hva som må til for at nordmenn flest skal sikre sin personlige økonomi. Det er mye som kan gjøres men først må man innse faren i situasjonen man befinner seg i. For å si det rett ut: vi er høyere belånt enn noen gang, og det søkes i vilden sky om både forbrukslån, boliglån, kredittkort, billån, båtlån og så videre.

I praksis betyr det at vi har en gjeldsgrad som er så høy som den aldri har vært, Gjennomsnittlig, og husk det: gjennomsnittlig, så har vi lån som er over det dobbelte av vår årlige inntekt. Vi vet samtidig at mange ikke har lån i det hele tatt, og det innebærer at det er ekstremt mange som har en gjeldsgrad som er langt over det dobbelte av det de tjener – og dette er naturligvis svært bekymringsverdig.

Hvordan man skal løse dette er nærmest uforståelig, men det krever rett og slett at Ola og Kari Nordmann nå begynner å ta grep i forhold til egen situasjon. Først og fremst må man kvitte seg med så mye gjeld som mulig nå som rentene er lave. Høy gjeld og høye renter vil være katastrofalt i Norge og kan gi en skikkelig boligboble. Hus kan bli tvangssolgt og boligprisene vil stupe. Dette er en utvikling ingen vil ha, og man bør prøve å se etter en løsning som gir et balansert boligmarked.