Det sies mangt og mye om kredittgjelden i Norge i dag, og i dag har vi rett i underkant av 70 milliarder kroner samlet i slik gjeld her til lands. Mange mener at den korte behandlingstiden på søknadene medfører at vi får flere lån som misligholdes, men undersøkelser viser det stikk motsatte.

Fra 2008 til 2013 var det slik at andelen misligholdte lån var sunket fra 6,5% til til 4,5% og selv om vi har fått mer slik gjeld viser det seg at folk tydeligvis har bedre kontroll på økonomien sin. Dette i følge denne artikkelen.

I denne artikkelen kommer det også fram at den nå raskere lånetide kan skyldes innføringen av Bank-ID som signeringsmulighet for kundene, og at dette altså ikke utgjør noen fare. Dette er i bunn og grunn bare positivt ettersom det vil være mye tryggere for kundene samt at men dermed kan ha pengene betydelig raskere på kontoen.

Også fra Finanstilsynets side synes man tallene i bunn og grunn er positive all den tid gjelden har blitt større men antallet misligholdte lån har sunket betydelig.

Årsaken til at færre lån blir mislighold i dag er trolig todelt. Den første grunnen er sannsynligvis at bankene har strammet inn sin utlånspraksis og at det har blitt vanskeligere å få både kredittkort og forbrukslån godkjent. Antallet søknader som avslås er dermed trolig mye, mye høyere enn det antallet søknader som blir godkjent.

Den andre faktoren som sannsynligvis spiller inn er at nordmenn har blitt flinkere til å håndtere gjelden sin og at man føler et mye større ansvar for å innfri det man er skyldig. Verre enn dette trenger det ikke å være, og når alt kommer til alt er det kundenes ansvar å ta hensyn til sin egen økonomi, og ikke bankenes. De har klare tall å operere ut i fra og en samlet gjeld på rundt 70 milliarder er ikke spesielt stor. Fordeler man denne gjelden jevnt utover alle som har slik gjeld så er den faktisk så lav pr person at til og med husholdninger med dårlig økonomi skal kunne håndtere den forholdsvis enkelt.