Å skaffe seg god kontroll og oversikt over ens personlige økonomi er ingen enkel oppgave, og realiteten er vel den at folk flest lever etter hånd-til-munn-metoden. Å leve på denne måten er naturligvis fullt mulig, men det innebærer rett ut sagt at man aldri helt vil få den fulle kontrollen over økonomien. Å ha ikke ha full kontroll innebærer at man ikke har oversikt over hvor store utgifter man har og hvor store inntekter som kommer inn. Når man ikke har det så innebærer det at det blir vanskelig med for eksempel planlagt sparing og at det blir vanskelig å vite hvor man kan knipe inn på utgiftene.

Det er nettopp det, altså å kunne knipe inn på utgiftene, som er en av de beste måtene å spare penger på. Når man har full kontroll over hvor pengene går kan man lettere finne ut hvor det er penger å spare – for det er bestandig penger å spare! En annen hyggelig bieffekt når man oppretter et budsjett er at man blir litt mer bevisst seg selv når man bruker kortet. Langt oftere vil man tenkte at det kanskje ikke er nødvendig med akkurat det kjøpet der, og da er det nesten slik at det går sport i å bruke mindre penger!

For å frigjøre enda mer penger i budsjettet ditt kan du vurdere en refinansiering, ettersom det vil være mulig i de fleste tilfeller. Dette vil gi reduserte utgifter til boligen og økte inntekter i budsjettet.

Sett opp i forskjellige poster hvor mye penger du bruker på de forskjellige utgiftene og pass på å få med deg absolutt alt. I tillegg må du også ha med alle inntektene som du råder over, og dette inkluderer naturligvis også trygdeordninger som for eksempel barnetrygd.

Da ønsker jeg deg lykke til i arbeidet med ditt budsjett og håper at du så snart som mulig tar kontroll over din egen økonomi – det føles het fantastisk!