Inspirerende lesning om personer som har skapt seg sin egen arbeidsplass er virkelig noe jeg setter pris på. Såkalte gründere fortjener all den skryten de kan få og årsaken til det er enkel: dette er mennesker som skaper arbeidsplasser i Norge, og dette er noe som vi sårt trenger.

Oljenasjonen Norge er nødt til å omstille seg og vi begynner å få dårlig tid. Hva skal vi leve av i fremtiden og hvordan skal vi skaffe inntekter til landet. Dette er det få som kan svare på, og derfor trenger man kvikke hoder som får gode forutsetninger for å utvikle nye næringer og nye arbeidsplasser.

I denne artikkelen kan du lese om Einar Brandsdal, mannen som eier og driver Netthandelen.no, og dette er en av de såkalte inspirerende artiklene som er fantastisk lesning. Her får vi en kjapp oppsummering av en ung manns liv hvor det kommer klart frem at han med sine egne hender har kjempet seg opp og frem. Han har gått på flere smeller men har allikevel klart å karre seg videre fremover og er i dag i en meget god posisjon. Han tjener mye penger, men er samtidig en raus fyr som gir bort 10% av overskuddet til veldedige formål hvert år.

Mannen er i følge seg selv personlig kristen og har tydeligvis mengder av medmenneskelighet å by på, og jeg mener i så måte at han er et forbilde for en rekke mennesker. Det handler om å skape, det handler om å utvikle samfunnet, og for at vi skal få til nettopp det er man avhegig av slike personer som Brandsdal. Skaperviljen og drømmen om hele tiden å finne på noe nytt må bestandig være i sentrum og må bestandig belønnes med godvilje og anerkjennelse.

Det er mennesker som dette som er med på å drive landet fremover, og disse skal vi ta godt vare på!