Derivater er på full fart til å bli allemanseie i Norge, og denne formen for pengeplassering er meget risikabel men gir samtidig traderen muligheten til å tjene store penger raskt. Det kanskje mest kjente og mest populære er det som kalles for CFD – altså contracts for difference, og herunder ligger det flere forskjellige metoder å handle på, og det vi skal se på her er det som går under betegnelsen binære opsjoner.

Mange ser på binære opsjoner som ren gambling, men dette stemmer bare delvis. Selv om det nesten kan kalles for et veddemål, så ligger det litt mer i bunnen en kun dette. Det som er spesielt når man handler med derivater er at man ikke eier det produktet som man kan tjene penger på. Produktet, for eksempel oljeprisen eller verdien på gull, fungerer bare som en referanseverdi, så din jobb er egentlig bare å forutse hvordan verdien på produktet utvikler seg. Dette gir deg samtidig muligheten til å få avkastning både når produktet stiger og synker i verd, så lenge du har spådd riktig og inngått en avtale med nettmegleren deretter.

En binær opsjon er en meget tidsbestemt kontrakt du gjør med en nettmegler. Du skal der plassere pengene på en verdiutvikling på et spesielt instrument, f.eks gull, og spå om verdien vil stige eller synke. Tror du gullprisen vil stige legger du inn en Call-handel og du legger inn en Put-handel hvis du tror den vil falle. Dette ‘vedddemålet’ kan vare i alt fra 30 sekunder til en hel dag, og det trengs bare en minimal oppgang eller nedgang for at du får avkastningen din. Avkastningen kan ligge på alt fra 70-95% av størrelsen på din pengeplassering.

En kontakt på en binær opsjon hvor avkastningen er 85% betyr at du får 850 kroner hvis du har satt inn 1000 kroner og spådd rett. Hvor stor prosentvis oppgang eller nedgang instrumentet har spiller derfor ingen rolle. Du gjør smart i å ligge unne de korte tidsrammene ettersom det er bortimot umulig å forutse en utvikling i et så kort vindu.

Husk at cfd handel foregår med giring og at du derfor kan tape mer enn det du har investert, men akkurat dette gjelder forøvrig ikke for binære opsjoner. Der vet du akkurat hva du risikerer å tape, i tillegg til at du har oversikt over hva du kan få i gevinst. Men at dette er risikabelt og kun bør gjøres av mennesker som har greie på finans er hevet over enhver tvil.

Følg linken øverst i artikkelen hvis du ønsker å fordype deg i det som går på binære opsjoner spesielt og cfd-handel med andre underliggende instrumenter. Det er ganske spennende og det er mye å lære. Kanskje vil du oppleve en ny økonomisk vår?

Lykke til i alle fall.